พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลควรรู้

การบรรยายเรื่อง “เตรียมควมพร้อม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ รศ. ดร. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หนึ่งในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบรรยายมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายส่วน เช่น

  • เหตุผลที่ประเทศไทยต้องมี พรบ. นี้ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากการละเมิดการใช้จากประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะกรทำโดยองค์กรธุรกิจ หรือ หน่วยงานของรัฐ
  • สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองโดย พรบ.
  • รายละเอียดจากกฎหมายลูกที่ได้บัญญัติเพิ่มเติมจาก พรบ. หลัก

รับชมการบรรยายได้จากคลิปด้านล่าง