การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตอนที่ 2)

ใน Podcast นี้ลองมาฟังตัวอย่างของ PDPA ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักศึกษากันนะครับ เช่น การขอขอมูลเพื่อจัดกิจกรรมรับน้อง การถ่ายภาพ การ post ใน social media เป็นต้น